2020. évi éves rendes közgyűlés – VÁLTOZÁS!

Munkavégzés helye

Sárszentmihály, Árpád u. 1, 8143 Magyarország

Útvonal tervezéseopen_in_new

Date and time

04/23/2020

11:00

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a személyes jelenlétet lehetővé tevő jogszabályváltozás feltételével 2020. április 23. napján 11 órára a Társaság székhelyére összehívott éves rendes Közgyűlés megtartására nem kerül sor.


A Közgyűlés összehívásának időpontjában és továbbra is hatályos tiltó rendelkezések mellett a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 2. § (1) bekezdése szerinti mentesítő körülmény hiányában a közgyűlési meghívóban közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése valamint 9. § (1), (2) és (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatótanácsa jogosult illetve köteles dönteni. Az Igazgatótanács 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. Az Igazgatótanács a közétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

 

Fentieknek megfelelően a 2020. március 23. napján közzétett Közgyűlési hirdetményben megjelölt napirendi kérdésekben a Kormányrendelet felhatalmazása alapján a Társaság Igazgatótanácsa dönt.

 

A Társaság az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait – a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint – közzéteszi.

 

A Kormányrendelet szabályai szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok kivételével. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig illeti meg. E határidő elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg – jogvesztéssel jár.
A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatótanács által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

 

A Társaság változatlanul elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása és a koronavírus-járvány okozta helyzetben felelős magatartás iránt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a megfelelő tájékoztatások a kialakult helyzetben is a tisztelt Részvényesek rendelkezésére álljanak.