A fenntarható vállalatvezetés irányelvei

A Masterplast Nyrt. 2022-ben tagja lett a BCSDH – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezetének. A BCSDH a fenntartható fejlődés irányában elkötelezett vállalatok közössége, mely együtt dolgozik azon rendszerek átalakításának felgyorsításán, melyek a klímasemleges, természet-pozitív és igazságosabb jövőhöz szükségesek. A Masterplast egyetért és alkalmazza a BCSDH felelős vállalatvezetési irányelveit.

Hisszük, hogy a hosszú távon sikeres vállalat záloga az olyan vállalatvezető és menedzsment, aki tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával és képes azt a döntéshozatal során komplexen értelmezni. A vezetői irányelvek megalkotásával az volt a célunk, hogy olyan alapelveket fogalmazzunk meg, melyek e szempontból támpontot adnak a hazai vállalatok vezetőinek.

Stratégiai megközelítés

A fenntarthatóságot komplexen értelmező vállalat vezetése a piaci működésének fenntarthatóságát biztosító üzleti stratégiáját hosszú távú, értékteremtő gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok integrálásával alakítja ki, és végrehajtásához biztosítja a szükséges erőforrásokat.

Felelős vállalatirányítás

A vállalat legfelső döntéshozói közül kijelölt vezető felelős a fenntarthatósági teljesítményért. A vállalat vezetői minden szinten egyénileg is felelősek a szervezet fenntartható működéséért. A vezetői ösztönzőrendszer tartalmaz környezeti és társadalmi típusú célkitűzéseket is.

Etikus működés

A vállalat jogszerűen és tisztességesen működik. Az elvárt viselkedést írásban rögzíti, biztosítja az azok betartásához szükséges erőforrásokat és minden érintettjére kiterjeszti.

Alapértékek tisztelete

A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez, a mentális egészséghez való jogot alapértéknek tekinti, üzleti döntései során e jogokat tiszteletben tartja, összhangban az ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelvekkel.

Környezeti felelősségvállalás

A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenik meg az életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti hatás együttes mérlegelése. Elkötelezett a környezetért, s az ebben megjelenő felelősségét kiterjeszti a teljes ellátási láncra (beszállítók, partnerek, vevők), különös tekintettel az üvegházhatású gázok nettó zéró kibocsátási és a biodiverzitás védelmére vonatkozó céljaira.

Partnerség az érintett és érdekelt felekkel

A vállalat együttműködik az érintett és érdekelt feleivel, nyitott, kétoldalú kommunikációt folytatva törekszik a kölcsönös megelégedettségre, hosszú távú partnerségre. Méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve példát mutat. Üzleti partnerei kiválasztásánál a fenntarthatósági szempontokat veszi figyelembe és részesíti előnyben. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken keresztül törekszik a fenntarthatósággal kapcsolatos elveket a szabályozási folyamatokban is érvényesíteni.

Átlátható működés

A vállalat tevékenységéről, gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól folyamatosan
megbízható adatokat információkat gyűjt, azonosítja a kockázati tényezőket, ezeket elérhetővé teszi és rendszeresen, hiteles formában tájékoztatja érintett partnereit.